Personvern

Personvernerklæring

Etter personvernlovgivningen er Sylinder AS behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet samler inn og behandler.

Sylinder AS har org.nr 976 912 047 og adresse Karenslyst allé 12-14, Postboks 300 Skøyen, NO-0213 OSLO.

Kontakt oss på e-post: kontakt@sylinder.no.


Generell kontakt
Tar du kontakt med oss på telefon eller e-post behandler vi opplysningene om deg på en sikker måte og i tråd med hva henvendelsen gjelder. Kommer du på besøk til vårt kontor, Karenslyst Allé 12-14, må du må du registrere deg som besøkende, og det går SMS til den du skal besøke. Dine kontaktopplysninger slettes årlig, mens selve opplysningene om det enkelte besøk slettes månedlig. Disse behandlingene gjør vi ut fra vår berettigede interesse i å besvare og ha oversikt over henvendelser, samt oversikt over besøk.

Leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner med grunnlag i vår berettigede interesse for samhandling med leverandører og andre samarbeidspartnere. Lagringstid vil variere ut fra samarbeidets art, behandlingskategori og eventuell berettiget interesse i å dokumentere relasjoner.

Vår nettside
Vår nettside driftes av Sanity IO. Sanity innhenter informasjonskapsler (cookies) med formål om feilsøking og aggregert statistikk om bruk.


Sylinders side på LinkedIn
Sylinder har selskapssider på LinkedIn med formål om markedsføring. Direkte henvendelser vil bli besvart av oss. Generelt er det brukervilkårene for LinkedIn som gjelder for din aktivitet. Du har selv ansvar for innlegg og at rettigheter er i orden for bilder du legger ut. Skulle Sylinder ønske å bruke bilder du har lagt ut, vil dette bare skje etter separat avtale med deg. Sylinder AS får aggregert statistikk fra LinkedIn om aktivitet på selskapssiden og innlegg som er publisert.


Databehandlere og utlevering
Sylinder kan bruke andre virksomheter til å behandle selskapets personopplysninger. Slike forhold er regulert i databehandleravtaler. Viktigste databehandlere er NorgesGruppen Data, et heleid selskap i NorgesGruppen ASA.

Utlevering av opplysninger kan bare skje dersom lovgrunnlag foreligger, for eksempel ved pålegg fra offentlige myndigheter.

Personvernombud

Sylinder har personvernombud. Ombudet kan kontaktes på pvo@sylinder.no.

Rettigheter og klageinstans
Du har rett etter personvernloven til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger og å protestere mot behandlinger. Les mer om rettigheter på Datatilsynets sider. Ønsker du å benytte dine rettigheter, eller har spørsmål til behandlingen, så send e-post til kontakt@sylinder.no. Merk e-posten med "Personopplysninger". Du kan også ta kontakt med Sylinders personvernombud på e-post pvo@sylinder.no.

Eventuelle klager på hvordan Sylinder behandler opplysninger kan også sendes til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.